Douma | Transport
Plaatje laptop
Management-
dashboard voor de
transportsector
Uw prijs per km omlaag

Het succes van een transportbedrijf zit ‘m in de data. Hoe meer u weet, hoe beter u de processen kunt bijsturen. Daarvoor ontwikkelen wij Managementdashboards.

Een dashboard geeft u inzicht in brandstofverbruik, gereden routes, rij- en rusttijden, alsmede laad-, los- en wachttijden… u kunt dit alles in één oogopslag zien. Per auto. Per klant. Per chauffeur. Zo verbetert u uw rendement.

Het dashboard is op maat in te richten. Wilt u koppelingen met andere systemen? Wij maken ze. Wilt u eenvoudig beginnen en later uitbreiden? Ook dat kan.

Coaching van uw chauffeurs
Met de data van een dashboard kunt u de activiteiten van uw chauffeurs optimaal volgen. Dat is een handig hulpmiddel voor coaching. Overleg met uw chauffeurs wat u inzichtelijk maakt en waarom. U kunt vergelijkingen maken tussen chauffeurs, wagens en de dagen, weken of maanden van het jaar. Dit alles om een goed rendement van uw bedrijf te waarborgen.

Onderhandelen met de klant
U wilt klanten de beste prijs bieden. Daar kunnen zij zelf een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld de wachttijden van uw chauffeurs laag te houden. Met de data uit uw dashboard heeft u aanknopingspunten voor een gesprek.

Lifetime analyse van uw wagenpark
Iedere chauffeur heeft zijn eigen rijstijl. Elke wagen heeft zijn eigen inzetbaarheid. Dat ziet u terug in de onderhoudskosten en tijden van rijden en stilstaan. Met een lifetime analyse krijgt u inzicht in het rendement per wagen.

Stille kostenposten krijgen een stem
Je staat er niet zo snel bij stil, maar ook aan inzet van uitzendkrachten, geplande overcapaciteit en stilstaande auto’s zijn kosten verbonden. Opgeteld over een langere termijn kunnen dat aanzienlijke bedragen zijn. Bovendien kunnen deze kosten per chauffeur behoorlijk uiteenlopen. Via het dashboard kunnen wij deze kosten voor u inzichtelijk maken.

Contactformulier
Wij zijn blij met al uw vragen, dus aarzelt u niet te reageren.
T 06 28 53 4997, M douma@douma-dashboards.nl

    © 2019 Concept en ontwerp Dagelyks Communicatie