Douma | Zorgsector
Plaatje laptop
Management-
dashboard voor de
zorgsector
Zorg voor uw instelling

Als verantwoordelijke in de gezondheidszorg staat u voor de opgave de kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen en de kosten te beperken. Voor het oplossen van deze puzzel kan een Managementdashboard u goed van dienst zijn.

De cijfers en verbanden
Door middel van een dashboard brengen wij de verschillende data die u ter beschikking staan met elkaar in verband. U ziet in één oogopslag wat u wilt weten. Er zijn allerlei combinaties mogelijk, zoals:
• Aantallen patiënten
• Gestelde indicaties
• Wachttijden en wachtlijsten
• Ingeschakelde artsen
• Geplande en bestede uren
• Bezetting van bedden
• Diagnoses
• Aanrijtijden en urgentie bij spoedzorg
• Op dag-, maandbasis of andere periode

Diagnose en behandeling
U selecteert de combinatie van factoren. Vervolgens krijgt u de data gepresenteerd in heldere en aantrekkelijke overzichten. Dat is handig voor uw eigen gebruik en in presentaties voor groepen, alsmede bij het opstellen van rapporten en verslagen. Het dashboard stelt u in staat om knelpunten op te sporen. Ook is het behulpzaam bij het opstellen van beleid. Een dashboard helpt u op diverse niveaus uw resultaten te optimaliseren. Van organisatiestrategie tot afdelingsbeleid en coachingsgesprek. Wat anders veel tijd kost of onder de radar blijft, is dankzij het dashboard snel en goed zichtbaar.

Bedrijfseconomische thermometer
Goede zorg vraagt om een goed inzicht in de kosten. Welk rendement maakt u op uw cliënten? Kunt u onderscheid maken tussen de diverse groepen? Hoe beter u verzekeraars inzicht geeft in uw rendement, hoe groter het vertrouwen. Door inzicht te geven in de gebruikte en noodzakelijk capaciteit, gerelateerd aan indicaties en aantallen cliënten, staat u sterker als gesprekspartner.

Contactformulier
Wij zijn blij met al uw vragen, dus aarzelt u niet te reageren.
T 06 28 53 4997, M douma@douma-dashboards.nl

    © 2019 Concept en ontwerp Dagelyks Communicatie